Дзвоніть: (096) 949 28 18

Робоча група № 04 - "Определение основ жизни общества и государства"

  П'ятниця, 20 грудня 2013. Опубліковано в Наші ініціативи

ДЕКЛАРАЦИЯ (документ

создана Рабочая группа № 04 

" Определение основ жизни общества и государства "

 

тел        (063) 470-53-72      


Пишите свои предложения в комментариях

для обсуждения в воскресенье в 19:00

 

Никонов Александр Витальевич

Коментарі   

0 # Павел Мельник 17.01.2014, 23:27
У меня вопрос по форме задекланированн ой теме: Слово "жизнь" понимать как "взаимодействие " или как "взаимопроникно вение" или как "сосуществовани е" или как "соорганизация" или как "одновременная жизнедеятельнос ть на конкретной территории" ?
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Сергій Трегубенко 22.12.2013, 16:35
(закінчення)
Головний і найцінніший елемент, головна складова успішної нації, це суспільно високоосвічений громадянин. Якщо він є, якщо нація складається з таких громадян, то всі інші проблеми вирішуються цими громадянами майже автоматично.
Громадянин цінний тим, що він може керувати державою тільки опосередковано через закони, і тільки в інтересах всієї громади. Говорячи математично, найбільш ефективний суспільний устрій такий, при якому кількість управлінців дорівнює кількості керованих, тобто, коли мова йде про самоуправління.
Звідси й стратегічний напрямок діяльності – освітнім шляхом перетворювати населення в громадян.
А тепер можна відповісти і на питання – чому Україна не розвивається? Тому, що ніхто не займається творенням громадян і громадянського суспільства, всі борються за владу. Результати відповідні.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Анатолий 22.12.2013, 19:23
Згоден.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Сергій Трегубенко 22.12.2013, 16:34
(продовження)
Третьою причиною є використання елементів більш високого рівня управління в режимі тоталітарному. Прикладом є та ж Верховна Рада, котра мала б складатися з представників народу, а насправді вона складається з представників самих себе і своїх власних інтересів, котрі задовольняються за рахунок того ж самого народу. Отже, головною проблемою, котра стоїть на шляху розвитку України, бачиться паразитична управлінська надбудова.
Чи можна її позбутися? Просто позбутися ні. А от замінити на іншу, більш досконалу систему управління – так! Такою системою є система влади народу.
На перший погляд, це дуже просто – управлінські функції зверхників на себе перебирає суспільство і організовує взаємодію найефективнішим для себе чином, без паразитизму.
На жаль, не все так просто.
Тоталітарне управління може здійснюватися повними дурнями, знищуй розумних, нещадно експлуатуй населення та набирайся міжнародних кредитів для підтримки свого недолугого правління – все неймовірно просто!
Для того ж, щоб народ міг здійснювати самоуправління, він повинен мати відповідний рівень розумності – суспільно-політ ичних знань, вмінь, навичок, тобто, мати відповідний рівень суспільно-політ ичної культури. Без такої культури люди не зможуть відрізнити стратегічно корисні пропозиції від шахрайських, не зможуть узгодити між собою спільні цінності та інтереси, виробити на їх основі закони та найняти технічних виконавців своїх рішень і проконтролювати їх добросовісність.
Ось тепер можна вибудувати шлях до успіху України і української нації.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Сергій Трегубенко 22.12.2013, 16:32
Визначення головного елементу розвитку країни.
Для інших народів можуть найактуальнішим и можуть бути інші проблеми – територія, незалежність, подібне. Для українців же, найбільшою проблемою є така організація суспільної взаємодії, котра б забезпечила швидкі темпи розвитку суспільства та держави і відповідне покращення життя людей.
На сьогодні в Україні відомий лише один спосіб суспільної взаємодії – антагоністичний . При ньому вся спільнота ділиться на тих, хто управляє, і тих, ким управляють. Звідки беруться ті, котрі управляють? Спочатку управління захоплювали силою, пізніше стали обирати.
Чи є така організація суспільної взаємодії досконалою? Ні, не є. В сьогоднішніх умовах вона не забезпечує не тільки розвиток, а й просте виживання. Саме завдяки недолікам цієї системи розвалився Радянський Союз, а тепер продовжує розвалюватися Україна.
Чому?
Вся справа в людській властивості першочергово дбати про себе і свій рід – це цілком природна властивість всього живого, спрямована на забезпечення виживання і продовження роду. Цілком закономірно, що управлінці використовують всі довірені їм суспільні ресурси для задоволення власних, а не суспільних потреб.
Чи може такий стан справ бути змінений на інший, більш досконалий? Так. Але в Україні це не відбувається через ряд причин.
Першою є широке використання міфів. Приміром, міф про те, що існують управлінці, котрі в умовах безконтрольност і дбатимуть про загальне благо більше, чим про власне. Другим міфом є той, що управлінців можна поділити на різні гілки влади і змусити конкурувати між собою в інтересах суспільства. Конкурувати вони будуть, але виключно у власних інтересах. Третім міфом є міф про неможливість самоуправління.
Другою причиною є відсутність в суспільства знань того, як можна більш досконало організувати суспільну взаємодію – жодного гідного підручника на цю тему в Україні ви не знайдете, тим більше, доступного широкому загалу.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Анатолий 21.12.2013, 19:07
…Кем бы мы ни были, есть определенные вещи, которые являются основой жизни, и основой гармонии между людьми. И когда люди забывают об этих основах и предпочитают их чему-то другому, тогда жизнь переполняется страданиями.
Каждый человек желает быть счастливым, то есть: быть защищенным, иметь достаток, быть разумным, здоровым, иметь хорошее поведение и жить в мирном окружении.
Но как сегодня мы можем это обеспечить?
Только восстановив 5-ть основ человеческой цивилизации (общества и государства).
Люди могут стать счастливыми при условии, когда защищены:
- вера или мораль (этика, нравственность)
- пожилые люди,
- женщины ,
- дети,
- родная земля.
Каждый из нас живет в соответствии с моралью, этикой и верой.
Пожилые люди, женщины, дети являются неотъемлемой частью жизни и каждый из нас имеет Родину.
Но сегодня нам всем следует признать, что о том, чтобы вера, или мораль и этика, пожилые люди, женщины, дети и родная земля в Украине были защищены, нам приходится только мечтать. …
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Марк Зобов 21.12.2013, 14:47
Главным элементом (инструментом) развития страны является идеология государственног о строительства.

Идеология - системный взгляд на общество в виде совокупности логически взаимосвязанных идей, ценностей, принципов, методов и понятий, предназначенных для организации целенаправленно го социального анализа, проектирования и строительства.

Предлагаю для рассмотрения проект Идеологии гармоничного общества http://www.zobov.org.ua/content/423/
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Никонов Александр Витальевич 21.12.2013, 13:01
( продолжение комментария )

3. Референдум
3.1. Механизм референдума
является постоянно-дейст вующим механизмом, финансируемым из Госбюджета отдельной защищённой статьёй.
3.2. Отдельные Референдумы проводятся ежегодно
, а также внеочередным образом на всеукраинском и местном уровнях.
3.3. Принятие решения о проведении внеочередного референдума
относится к компетенции представительны х органов управления. Инициатива о проведении всеукраинского или местного референдума может происходить от граждан по требованию, заявленному с помощью интернета или посредством сбора подписей, не менее 1% от численности дееспособного взрослого населения Украины или общины соответственно.
....
3.7. Голосование осуществляется
либо очным образом, либо по интернету (по решению голосующего) по правилу: "один гражданин – один голос".....

4. Органы управления

4.1. Высшим представительны м органом власти в Украине является Вече.
4.2. Состав Вече формируется путём репрезентативно го случайного выбора из числа дееспособных совершеннолетни х граждан Украины.
4.3. Вече наделено следующими исключительными полномочиями:
а) распределять весь Госбюджет
Как на нужды Верховной власти - Народного самоуправления:
- на собственное жизнеобеспечени е Вече,
- на постояннодейств ующий Референдум,
- нужды местных органов самоуправления;
Так и на нужды отдельных ветвей власти:
судебной, законодательной , исполнительной и на прочие потребности.
...
4.4. Состав Вече обновляется наполовину каждый год.
...
4.7. Отзыв своего представителя , если он не оправдал доверия, в любое время может осуществить Община, выдвинувшая его . Осуществляется это путем отзыва своего голоса членами общины.
....
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
0 # Никонов Александр Витальевич 21.12.2013, 11:56
Я думаю что НАРОДОВЛАСТИЕ - власть народа как способ реализации своей воли вопреки окружению, это достаточно решающий компонент в жизни украинского общества.
Вот наша ( Народной влады) позиция на этот счёт -
http://narodna-vlada.org/statti/doktrina-narodovlastiya
Вот самая критическая инновация этой Доктрины:

2. Собственность

2.1. В собственности Народа Украины ( общенародной ), т.е в бессрочном пользовании у Государства, находятся:
- атмосферный воздух, воздушное пространство всей страны, природные ресурсы её континентальног о шельфа, исключительной (морской) экономической зоны Украины;
- земля, её недра, водные и другие природные ресурсы, которые находятся в пределах территорий города Севастополя, города Киева и заповедников «республиканско го» значения;
- вся энергодобывающа я отрасль, государственные любые электрогенериру ющие предприятия и электросети от этих предприятий до подстанции конечного потребителя включительно;
- железнодорожная инфраструктура и подвижной состав, иные средства общегосударстве нного значения;
- оборонные предприятия;
- иные предприятия стратегического для Украины значения;
- государственная система денежного обращения;
- телеграф и правительственн ая спецсвязь.

2.2. У общин административно -территориальны х единиц ( Громады ) , находятся:
В собственности --
- земля административно -территориально й единицы,
- недра, полезные ископаемые, водные и другие природные ресурсы, которые находятся в пределах административно -территориально й единицы,
- коллективное имущество Общины;
В пользовании --
- средства и объекты, переданные в пользование более мелкими территориальным и единицами,
- железнодорожная инфраструктура,
иные транспортные коммуникации (дороги, мосты, аэропорты),
- другие объекты арендованные у Государства.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
Яндекс.Метрика Яндекс цитирования Создание сайтов.